Općenito

Svaki je poduzetnik čije je sjedište u Republici Hrvatskoj obvezan voditi poslovne knjige i sastavljati financijske izvještaje prema temeljnim načelima urednog knjigovodstva. Obvezu knjigovodstva ima svaka pravna osoba koja obavlja gospodarsku djelatnost sa ciljem ostizanja dobiti, te svaka fizička osoba koja samostalno obavlja gospodarsku djelatnost sa ciljem postizanja dobiti, ako je posebnim propisom određena kao obveznik plaćanja poreza na dobit. Knjigovodstvo mora biti vođeno na način da u okviru zadanog roka omogućuje trećoj osobi uvid u poslovne događaje i u stanje poduzeća.    

Propisana je novčana kazna od 5.000,00 do 10.000,00 kuna, ukoliko poduzetnik ne vodi poslovne knjige, ne sastavlja temeljne financijske izvještaje i ne sastavlja godišnja financijska izvješća.
 
Cjenik
Mnogo je čimbenika koji utječu na formiranje cijena stoga se iste određuju shodno veličini tvrtke, broju zaposlenika, broju dokumenata, djelatnosti, Vašim zahtjevima i potrebama.
Ponudu za naše usluge u mogućnosti smo poslati nakon neobvezujućeg sastanka s Vama te nam se slobodno obratite.