Obrti

•    trgovina
•    ugostiteljstvo
•    proizvodnja

 Vođenje poslovnih knjiga obrtnika    
• Knjiga primitaka i izdataka
• Knjiga prometa
• Popis dugotrajne imovine