Poduzeća

Obračun plaća i honorara (outsourcing)

• Srednji i veliki poduzetnici koji imaju svoje računovodstvo unutar tvrtke, sve češće se radi tajnosti podataka odlučuju na vanjske usluge obračuna plaća.
• Osim obračuna plaća, radimo i prijave i odjave radnika te kadrovsku evidenciju.

Vođenje poslovnih knjiga

• Dnevnik
• Glavna knjiga
• Salda-conti
• Knjiga blagajne kunske
• Knjiga blagajne devizne
• Knjiga ulaznih računa
• Knjiga izlaznih računa
• Evidencija osnovnih sredstava
• Prijava poreza na dodanu vrijednost
• Obračun PDV-a
• Obračun plaća  

Izrada financijskih izvještaja i poreznih bilanci trgovačkih društava  
 
• Bilanca
• Račun dobitka i gubitka
• Prijava poreza na dobitak
• Obračun naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma
• Obračun članarine turističkoj zajednici
• Statistički izvještaj poduzetnika kvartalni
• Statistički izvještaj poduzetnika godišnji