Isplate dobiti u gotovu novcu, naravi i obračunskom isplatom

Izmijenjen je Zakon o porezu na dohodak

U Narodnim novinama br. 114/11. objavljen je Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o porezu na dohodak.

U članku 61. Zakona brisan je stavak 2. kojim je bila propisana obveza isplate dividendi i udjela u dobitku na temelju udjela u kapitalu, na žiro račun dioničara odnosno člana društva.
Prema tome isplata dividendi i udjela u dobitku može se isplaćivati u gotovu novcu i u naravi (stvarima), obračunskom isplatom (prijebojem i sl.).

Međutim, dopunjen je članak 60. Zakona prema kojem su isplatitelji dividendi i udjela u dobitku obvezni voditi evidenciju o isplaćenim dividendama i udjelima u dobitku po svakoj fizičkoj osobi, dioničaru odnosno članu društva, te dostavljati Poreznoj upravi propisano izvješće. Oblik i sadržaj izvješća te način i rokove dostavljanja toga izviješća propisati će ministar financija najkasnije u roku tri mjeseca od dana stupanja na snagu Zakona.

Niža stopa kamate na zajmove. Izmijenjen je članak 14. stavak 3. Zakona prema kojem se smanjuje granična stopa kamate s 4% na 3% godišnje, na zajmove koje poslodavci daju svojim radnicima. Ugovorena kamata 3% i više ne smatra se dohotkom od nesamostalnog rada (plaćom). To znači da ako poslodavac ne obračuna kamatu na zajam koji daje svojem radniku smatra se da je radnik ostvario plaću u naravi u visini 3% godišnje na dani zajam, koju treba uvećati za propisane doprinose iz plaće te porez na dohodak i prirez i pribrojiti redovitoj plaći. Jednako tako to treba učiniti i s razlikom kamate u slučaju da poslodavac zaračuna kamatu manju od 3%. Zakon stupa na snagu 15. listopada 2011.